O nas

GoldCare to firma świadcząca usługi opiekuńcze na wysokim poziomie dla osób starszych, przewlekle chorych i osób z niepełnosprawnościami. Zdajemy sobie sprawę, że dla osób zainteresowanych naszą ofertą najważniejszą kwestią jest szczęście ich najbliższych, dlatego każdego pacjenta traktujemy wyjątkowo, każdy jest dla nas tak samo ważny i każdemu służymy pomocą, gdy tylko nas potrzebuje.

Wspieramy niezależność

Nasze motto to „wspieramy niezależność”. Dzięki nam zarówno nasi podopieczni, jak i ich rodziny mogą poczuć się bardziej niezależni.
Charakteryzuje nas najwyższy poziom świadczonych usług. Jako pierwsza polska firma korzystamy z innowacyjnego systemu łączącego w sobie monitoring funkcji życiowych pacjenta i zarządzanie pracą opiekunów. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasi pracownicy wykonują swoje zadania perfekcyjnie, a pacjent nie musi się już więcej niczym przejmować
Wiemy, że w usługach opiekuńczych relacje międzyludzkie są najważniejsze. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz autorski program rekrutacji i szkolenia pracowników sprawia, że nasi pacjenci mogą być spokojni.

Działamy na terenie Warszawy i okolic

Staranny Dobór Personelu Opiekuńczego

Opiekun Osób Starszych jest rolą zawodową wymagającą szczególnych kwalifikacji i predyspozycji, ponieważ właściwe i staranne wykonywanie zadań ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia i jakość życia podopiecznych.
W zakresie doboru, oceny i przygotowania Opiekuna Osób Starszych współpracujemy z Fundacją Oceny Kapitału Ludzkiego. Dzięki temu mamy pewność, że nasi pracownicy to osoby posiadające odpowiednie kompetencje, o wysokich standardach etycznych, z zaangażowaniem pełniące role opiekuńcze. W procesie rekrutacji i oceny zawodowej kandydatów do pełnienia roli Opiekuna, specjaliści Fundacji (psychologowie i diagności zawodowi) dokonują oceny w następujących obszarach:

 

ETAP I:

Weryfikacja posiadanych kwalifikacji.
Niezbędne: (Spełnienie tych wymogów warunkuje dopuszczenie Kandydata do dalszej oceny)

  • ukończone min. 50-godzinne szkolenie, którego cele i treści kształcenia są zgodne z zapisami ujętymi w bloku programowym „Opiekuńczy” w Podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej, określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • udokumentowana, minimum 80-godzinna praktyka w świadczeniu Usług Opiekuńczych (w tym wolontariatu), odbyta w jednostkach świadczących tego typu usługi – również w ośrodkach wsparcia, DPS, RDS, hospicjach itd.

Optymalne:

  • dyplom w zawodzie: opiekun osoby starszej, opiekun środowiskowy, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent medyczny, pielęgniarz, opiekun w DPS;
  •  
  • prawo jazdy kategorii B.

ETAP II:

Ocena kompetencji psychospołecznych niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekuna Osoby Starszej. W ramach tego badania zespół psychologów i diagnostów zawodowych sprawdza m.in. motywację do pracy opiekuńczej, empatię, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach stresujących i trudnych, rozwiązywanie problemów, umiejętność organizowania i realizacji codziennych zadań, komunikatywność, sumienność.
Dodatkowym elementem jest badanie sprawności fizycznej kandydata w kontekście przyszłych zadań, w tym m.in. podnoszenie, sprawność ramion i palców,  ogólna wydolność fizyczna.

Więcej informacji o Fundacji www.osrodekoceny.pl

Poszukujemy opiekunów do pracy

sprawdź