Czy należy mi się zasiłek przy zleceniu opieki nad starszą osobą?

Wsparcie finansowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy się wszystkim osobom, u których lekarz orzecznik stwierdził trwałą niezdolność do pracy, a także niezdolność do samodzielnej egzystencji. Seniorzy nie są tu wyjątkiem, a z racji weku otrzymują dodatkowe przywileje. Zasiłek należy się również członkom rodziny, których zadaniem w miarę pogorszenia się zdrowia osoby starszej staje się opieka. Seniora często staramy się powierzyć sprawdzonym zawodowym opiekunom. Czy w takiej sytuacji również możemy liczyć na zasiłek?

Długotrwała opieka. Seniora wspiera Państwo


Wsparcie finansowe przysługuje osobom, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, to znaczy zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przez co wymagają długotrwałej bądź stałej opieki swoich bliskich lub specjalistów. Opieka dla seniora wiąże się z kosztami, dlatego osoby starsze, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na dwa rodzaje świadczeń finansowych.

Dodatek pielęgnacyjny


Emeryci i renciści niezdolni do samodzielnej egzystencji mogą liczyć na wsparcie w postaci dodatku pielęgnacyjnego. Prawo do jego otrzymywania senior nabiera również automatycznie po ukończeniu 75 roku życia. Jednak aby skorzystać ze świadczenia musi zostać spełniony jeden ważny warunek. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom przebywającym aktualnie w placówkach takich jak zakład opiekuńczo-leczniczy, a także pielęgnacyjno-leczniczy, Wynika to z faktu, że wymienionych przypadkach opieką seniora zajmuje się właśnie specjalistyczna placówka.

Zasiłek pielęgnacyjny


Podobnym świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny, który również przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, w tym oczywiście osobom starszym. Tego rodzaju wsparcie z założenia ma choćby częściowo pokrywać koszty wynikające z konieczności zapłaty osobom zajmującym się opieką seniora. Należy jednak pamiętać, że osoby starsze, które korzystając z dodatku pielęgnacyjnego nie mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek opiekuńczy


Jeszcze innym świadczeniem jest zasiłek opiekuńczy, który zgodnie z nazwą przeznaczony jest dla osób sprawujących opiekę nad swoimi bliskimi. W tym przypadku może chodzić o dzieci lub innego chorego członka rodziny lub seniorów wymagających opieki. W przypadku opieki nad seniorem zasiłek opiekuńczy może być wypłacany przez okres maksymalnie 14 dni w jednym roku kalendarzowym. Można go uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy nie istnieje inna osoba mogąca podjąć się opieki nad bliskim.

Zasiłek a wynajęta opieka. Seniora warto powierzyć w ręce specjalisty


W jaki sposób można spożytkować zasiłek opiekuńczy? W rzeczywistości decyzja należy do osoby pobierającej świadczenie. Seniora wymagającego stałego wsparcia warto powierzyć pod opiekę specjalisty, który jest w tym kierunku wykwalifikowany i legitymuje się stosownym doświadczeniem. Korzystanie z usług opiekunki dla osób starszych nie wyklucza możliwości pobierania zasiłku opiekuńczego, tym bardziej że świadczenie pomaga w pokryciu wynikających z tego faktu kosztów.


div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://goldcare.pl/wp-content/uploads/2023/02/gold-care-1.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 500px;}