Gdy zdrowie nie pozwala na samodzielność

Gdy zdrowie nie pozwala na samodzielność

Według Światowej Organizacji Zdrowia starość zaczyna się po 60 roku życia człowieka. Nie istnieje jednak granica, która wyznaczałaby moment, od którego osoba starsza wymaga stałej opieki. Sprawność fizyczna i mentalna są